TRAKZIO BIDEZKO

ITSASPEN-SAIAKUNTZA

 

2024-ko Maiatzaren 21a

250 µm-tik gorako lodieretarako “Trakzio bidezko itsaspen-saiakuntza” egiteko ekipo berri bat erostea, UNE EN-ISO 4624:2024 arauaren arabera (A edo B metodoa).
➡️ UNE-EN ISO 4624:2024 arauak hiru metodo deskribatzen ditu itsaspena zehazteko, eta, horretarako, trakzio-saiakuntza bat egiten du film sinple batean edo pinturen, bernizen edo antzeko produktuen geruza anitzeko sistema batean.

Metodo horien artean daude:
A metodoa: bi sufridera erabiliz, substratu zurrun eta deformagarrien entseguetarako egokia;
B metodoa: alde bakarreko saiakuntza, sufridera bakarra erabiliz, substratu zurrunetarako soilik egokia;
C metodoa: sufriderak erabiliz, horietako bat substratu margotu gisa.

🔴 Saiakuntza-metodo horiek baliagarriak izan dira estalduren itsaspen-portaera alderatzeko.
Erabilgarriagoa da itsaspen-desberdintasun esanguratsuak erakusten dituzten estalitako probeta batzuen sailkapen erlatiboak ezartzeko.
📍 Saiakuntza substratu mota askori aplika dakieke. Substratua deformagarria den, adibidez, lodiera txikiko metala, plastikoak eta zura, edo zurruna den, adibidez, behar adinako lodiera duen hormigoia eta xafla metalikoak.

⚙️ Trakzio-saiakuntzan substratua deformatu ez dadin, ohikoa da sandwich motako eraikuntza bat erabiltzea. Helburu berezietarako, adibidez, estaldura zuzenean aplika dakioke saiakuntzako sufrideraren gainazalari.

Deskarga